Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków

Adres:

ul. Kukuczki 5 lok. 13
50-570 Wrocław

komornik są…dowy
Więcej danych kontaktowych

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek:
8.00- 16.00
środa: 8.00-17.00
pią…tek: 8.00-15.00

Godziny przyjęć‡ stron:

ś›roda: 11.00-15.00

 

 

 

 

 

Art.8 ust.5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(Ustawa z dnia 24 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
- Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769)

Numer Rachunku Bankowego

ING Bank Śląski S.A Oddział‚ we Wrocławiu
Rachunek Numer
10 1050 1575 1000 0090 7160 4756

Tytuł‚em wpłaty należy podać‡:
Imię, Nazwisko (nazwę™ firmy)
oraz koniecznie sygnaturę™ sprawy
(w formacie: KM 00/00)